Enter your keyword

post

Vermont i Ambasada SAD: Osnažene žene, osnaženi glasači

Vermont i Ambasada SAD: Osnažene žene, osnaženi glasači

Omladinski centar „Vermont“ konstantno i sistemski radi na poboljšanju položaja žena u našem društvu, odnosno njihovom socijalnom uključivanju i aktivaciji kako bi postale pokretači u izbornom procesu koji je pred nama, te na ovaj način doprinijele društvenom razvoju. Imajući u vidu ovakve programe kojima teži organizacija, pomoćnik Atešea za kulturu i obrazovanje Američke ambasade u Sarajevu gdin Nicholas Geisinger izrazio je želju da posjeti Omladinski centar „Vermont“. Posjeta je upriličena danas, 15. maja s početkom u 08:30 časova u prostorijama organizacije. Sastanku je prisustvovala i Ivana Busić koja je zadužena za rad s Američkim kutcima na području Bosne i Hercegovine.

Domaćin sastanka, Damir Radenković je istakao da je jedan od dugoročnih ciljeva organizacije motivisati, ohrabriti i osnažiti žene koje će svojim idejama, znanjem, vještinama i energijom unaprijediti ovogodišnji izborni proces, te preventirati i smanjiti brojne probleme s kojima se danas žene susreću.

Gospodin Geisinger  je ovom prigodom izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom s našom organizacijom na projektima koje finansira Ambasada SAD u Sarajevu i istakao da će se naš zajednički ovogodišnji uspjeh mjeriti procentima, odnosno brojem žena koje ćemo zajedničkim snagama osnažiti i omogućiti im da u našem društvu zauzmu pozicije koje im i pripadaju. Sve ovo ćemo postići i realizacijom projekta „Osnažene žene, osnaženi glasači“ čiju je implementaciju Omladinski centar „Vermont“ započeo od mjeseca maja ove godine.

Tokom posjete smo razgovarali o važnosti, iskustvima i rezultatima saradnje žena u politici i vladinim institucijama na svim nivoima i aktivistkinja civilnog društva u BiH, te prioritetima ove saradnje.

“Poboljšanje položaja žena u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, što je i krajnji cilj Omladinskog centra „Vermont“, zahtjeva veću uključenost institucija i organizacija u projekte izradnje kapaciteta građanskog društva, bolji kvalitet primjene odgovarajućih politika na svim nivoima i jačanje veza između svih interesnih grupa. Na osnovu toga, ova serija aktivnosti koje će Omladinski centar „Vermont“ realizovati u narednom periodu usmjerena će biti na one kategorije žena koja su prepoznate kao nedovoljno motivisane i upoznate s izbornim procesom, a sve ovo u nastojanju da stignemo do predviđenih ciljeva“ istakla je koordinatorica projekta, Slavojka Ranisović.

Takođe, danas su prisutni razgovarali i o projektu Zajedno protiv korupcije u zdravstvu, čiji je cilj da istraži korupciju, izvrši edukaciju pacijenata i nastoji da motiviše vlast da riješi pitanje raširene korupcije u sistemu zdravstvene zaštite u Brčko distriktu BiH.  Projekat je dizajniran da edukuje pacijente u vezi s njihovim pravima, nauči ih da prepoznaju različite oblike neprihvatljivog, korumpiranog i nemoralnog ponašanja, savjetuje ih kako da bezbjedno prijave nedozvoljene radnje.

Podsjećamo, ove projekte je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu i svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu ne odražavaju nužno stav Američke ambasade ili Vlade SAD, već isključivo autora.