Enter your keyword

O nama

Centar za edukaciju i istraživanje (CER – Center for education and research) osnovan je 08. jula 2014. godine sa ciljem da obogati kulturni, obrazovni i ekonomski aspekt života mladih u Bijeljini, te odgovori na rastuće potrebe konstruktivnih i kreativnih sadržaja, ratom iscrpljene omladine.
Djelujemo i stvaramo u jednom posebnom okruženju – onom koje je ispunjeno marljivim i pozitivnim individualcima, inspirišućim energijama i dragocjenim iskustvima. Strast prema projektima i posvećenost korisnicima garantuje da ćemo sagledati sve aspekte njihovih problema i potreba, te isporučiti im dodatnu uslugu.


Ciljevi našeg centra su:

 • afirmacija mladih ljudi i njihovo angažovanje u društvu;
 • zaštita i promocija prava djece i mladih;
 • aradnja sa domaćim i međunarodnim udruženjima i organizacijama;
 • ostvarenje saradnje sa lokalnim organima vlasti;
 • uključivanje mladih u proces donošenja odluka;
 • onstruktivno osmišljavanje slobodnog vremena mladih.

Pri osmišljavanju svojih programskih i projektnih ciljeva i aktivnsoti CER drži korak sa vremenom u komem djeluju. U tom pogledu, lajt motiv isključivo je zasnovan na identifikovanim potrebama populacije sa kojom i za koju radimo. Potpuna posvećenost korisnicima, detaljno proučavanje problematike u okviru koje djelujemo, te stalno usavršavanje, je nešto na što smo posebno ponosni i što nas s razlogom stavlja u red vodećih bosanskohercegovačkih organizacija civilnog društva.

Kroz partnerske odnose s drugim, domaćim i međunarodnim organizacijama, institucijama, ambasadama, uspjeli smo doprinjeti riješavanju krucijelnih problema koji pogađaju mladog čovjeka.


Svoj rad isprofilisali smo u slijedećim oblastima:

 • Prevencija u oblasti zdravlja mladih;
 • Poboljšanje socijalnog i ekonomskog položaja mladih kroz edukaciju i zapošljavanje: (Umrežavanje NVO-a, edukacija i jačanje njihovih kapaciteta;
 • Borba protiv korupcije;
 • Edukacija i rad sa marginalizovanim grupacijama stanovništva;
 • Humanitarni rad;
 • Pomoć porodicama poplavjenih područja;
 • Osmišljavanje slobodnog vremena mladih;

Okupljamo preko 100 mladih volontera koji predstavljaju značajan potencijal centra prilikom osmišljavanja, organizacije, te implementacije mnogobrojnih aktivnosti i projekata koje realizujemo tokom godine.