Enter your keyword

post

Kanadski fond za lokalne inicijative

Kanadski fond za lokalne inicijative

Više od tri decenije, Kanada je finansirala skromne projekte razvojne pomoći u zemljama u razvoju putem Kanadskog fonda za lokalne inicijative (CFLI). CFLI je program koji podržava male projekte predložene i sprovedene od strane lokalnih NVO i drugih građanskih organizacija kao što su savjeti mjesnih zajenica, zadruge i ženske grupe.

Koje vrste organizacija imaju pravo da se prijave za CFLI?

Kvalifikovani aplikanti:

  • lokalne nevladine, zajednice i neprofitne organizacije;
  • lokalne akademske institucije koje rade na lokalnim projektima;
  • međunarodne, međuvladine, multilateralne i regionalne institucije, organizacije i agencije koje rade na lokalnom razvoju, upravljanju i aktivnosti ljudskih prava; opštinske, regionalne ili nacionalne državne institucije;
  • Kanadske nevladine i neprofitne organizacije koje rade na lokalnom razvoju, upravljanju i aktivnosti ljudskih prava.

 

Projektni prioriteti/sektori

  • Unapređenje stabilnosti i sigurnosti;
  • Zagovaranje inkluzivne i odgovorne vlasti, mirni pluralizam i poštovanje različitosti i ljudskih prava;
  • Promovisanje ravnopravnosti polova i osnaživanje žena i devojaka;
  • Klimatske promjene i poboljšanje održivosti životne sredine;
  • Stimulisanje održivog razvoja zelene ekonomije

 

Finansiranje

Finansijska podrška CFLI je ograničena na minimum CAD $ 15,000 (oko 20.000 KM), a najviše CAD $ 45,000 (oko 60.000 KM). Trajanje projekta treba da bude najmanje četiri (4) mjeseca a najviše sedam (7) mjeseci. Projektne aktivnosti koje finansira CFLI moraju početi najranije 15. jula 2016. Godine i i biti završene najkasnije do 15. februara 2017. godine.

Rok za podnošenje aplikacija je 24. Juni 2016. godine

Više informacija na: http://www.canadainternational.gc.ca/hungary-hongrie/development-developpement/CFLI-FCIL.aspx?lang=eng