Enter your keyword

post

ABD info dan

ABD info dan

Gradska uprava Grada Bijeljina  u saradnji sa Stalnom radnom grupom za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi organizuje  ABD info dan za potencijalne korisnike  “ABD grant scheme” prekograničnog regiona “Drina-Sava, na kojem će se učesnici bliže upoznati sa mogućnostima koje nudi pomenuti program.

Info dan će se održati 6. 06. 2016. godine od 10.00 časova u velikoj sali Gradske uprave Grada Bijeljina.

Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi uz podršku GIZ-a u okviru projekta „Ruralni razvoj kroz integrisano upravljanje šumskim i vodnim resursima“ (LEIWW) objavljuje konkurs za dodjelu grantova, osmišljen da podrži male projekte u prekograničnim regionima Drina-Tara, Drina-Sava, Prespa i Šara koji se odnose na stvaranje dobiti kroz promociju održivog korišćenja prirodnih resursa, unapređenje proizvodnih procesa, tehnologije i kvaliteta proizvoda i usluga kroz integrisano upravljanje vodnim i šumskim resursima. Posebna pažnja biće posvećena ekonomskim aktivnostima žena i mladih u prekograničnim oblastima.

Opšti cilj ABD grant scheme u okviru „LEIWW“ programa jeste jačanje ekonomskog razvoja ciljnih prekograničnih regiona kroz promociju sticanja prihoda od održivog korišćenja prirodnih resursa, što će se ostvariti uz podršku preduzetničkih inicijativa usmerenih na jačanje turističke ponude u regionu i unapređenje proizvodnih lanaca poljoprivrednih, prehrambenih i zanatskih proizvoda, poboljšanje turističkih usluga kroz integrisane projekte koji podstiču saradnju između operatera u okviru tzv. „zelenih“ lanaca vrednosti.

APLICIRATI MOGU:

  • poljoprivredni i prehrambeni proizvođač, seosko domaćinstvo, operateri seoskog turizma, turistički objekat i pružalac usluga, postrojenje za preradu, lokalna radnja, postrojenje za preradu tradicionalnih proizvoda, proizvođač tradicionalnih zanatskih predmeta;
  • nevladina organizacija (NVO), organizacija civilnog društva (OCD), udruženje, organizacija poljoprivrednika, organizacija turističkih operatera, zadruga, udruženje privatnih vlasnika šuma, lovačko udruženje, planinarski i sportski klub;
  • lokalna i regionalna turistička organizacija, privredna komora, lokalna i regionalna razvojna agencija, javna preduzeća i javne ustanove.

Molimo zainteresovane za Info dan da registraciju učešća izvrše najkasnije do 03.06.2016. do 16:00h na sljedeće kontakt adrese: [email protected] i ruzica.stajic@ gradbijeljina.org sa sljedećim podacima:

  1. Ime i prezime
  2. Institucija/Organizacija, koju predstavljaju
  3. E-mail adresa
  4. Broj telefona

Dokumentacija: