Enter your keyword

post

Uspješno realizovana još jedna radionica: Vještine prezentacije i javni nastup

Uspješno realizovana još jedna radionica: Vještine prezentacije i javni nastup

U organizaciji udruženje građana „Srpski Omladinski savez“ i Centra za edukaciju i istraživanje (CER) u sali Centra za kulturu „Semberija“ u Bijeljini, 30. novebra 2015. godine uspješno je realizovana još jedna  radionica „Vještine prezentacije i javni nastup“.

Savladavanje tehnike javnog nastupa, zamke i mogućnosti imali su priliku  ispratiti zainteresovani građani, ujedno predstavnici organizacija civilnog društva, ustanova, te nezaposleni mladi i studenti. Različitim formama predstavljanja ovog zahtjevnog i širokog pojma, pažnju 30 učesnika držali su predavači koji su nastojali prenjeti teoretska i praktična znanja.

Interaktivnim radionicama javnog govora doprinosi se osposobljavaju polaznika za uvjerljiviji i efikasniji nastup pred publikom, unapređuju vještine prevladavanje straha i treme pred javni nastup, pravilne upotreba glasa i dikcije kao sredstva uvjeravanja, zatim  značaja govora tijela u prezentovanju, a sve u svrhu razvoja samopouzdanja i sigurnosti u nastupu.

Želja za što boljom prezentacijom, a otuda i strah od javnog nastupa,  prema brojnim istraživanjima najviše je rangiran ljudski strah današnjice. Medijski nastup nikada nije jednostavan, osobito ako vam je to prvi put u karijeru.  No, priliku za istupanjem u javnosti i promociju sebe ili  organizacije/institucije, ne treba odbaciti već objeručke prihvatiti jer se radi o besplatnom PR-u koji može biti toliko koristan koliko ga dobro pripremite i odradite.

Sa druge strane, prema percepciji  publike, statistika kaže da čak  55% prvog utiska „otpada“ na način odjevanja, ponašanje i način hoda, 38% na kvalitet vašeg glasa, odnosno gramatiku i samopouzdanje,  a tek  7% na izbor reči.

S toga, i preporuka stučnjaka jeste konstantno raditi na transformaciji straha u energiju koja se potom kanalise u željenom pravcu. Upamtite, stari grci su bili u pravu kada su govorili „Pjesnik se rađa, govornikom se postaje“!