Enter your keyword

post

Ugostili smo šefa delegacije Evropske Unije

Ugostili smo šefa delegacije Evropske Unije

Šef Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH gospodin Lars – Gunar Vigemark, u okviru prve zvanične posjete Distriktu Brčko posjetio je danas i  Omladinski centar „Vermont“.

U ulozi domaćina našao se Damir Radenković, direktor Omladinskog centra Vermont, koji je u samom uvodu izrazio zadovoljstvo izraženog interesa delegacije specijalnog predstavnika, te upoznao gospodina Vigemark sa prostornim i ljudskim kapacitetima Centra. Uslijedilo je predstavljanje programa, te njznačajnijih projektnih inicijativa koje se realizuje Omladinski centar Vermont, samostalno i/ili u partnerstvu civilnog i javnog sektora Distrikta Brčko, a uz svesrdnu pomoć i finansijsku podršku Evropske unije.

Akcenat je i ovoga puta stavljen na borbu protiv korupcije te značajnu ulogu civilnog društva u izradi i monitoringu primjene regulatornog i institucionalnog okvira, politika i procedura sa ciljem osiguranja integriteta sistema posebno u kontekstu procesa evropskih integracija. U skladu sa dosadašnjim naporima, delegacija specijalnog predstavnika očekuje da će OC Vermont i u peridou ispred nas biti ravnopravan partner tjelima javne vlasti na svim nivoima i područjima djelovanja, osiguravajući na prvom mjestu izradu antikoruptivnog seta, a potom i njegovu adekvatnu primjenu u praksi.

Podsjećamo, u svom mandatu počevši od 1. marta 2015. godine, specijalni predstavnik težiće  napretku  na određenim preostalim pitanjima, kako bi Bosna i Hercegovina bila u poziciji da u skoroj budućnosti podnese kredibilnu aplikaciju za članstvo u EU. Prema preporukama Vijeća za vanjske poslove EU potrebno je prije svega, ostvariti značajan napredak u provedbi Reformske agende. Na drugom mjestu, potreban je znatan pomak na trgovinskom prilagođavanju u pogledu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te na koncu usaglasiti funkcionalnu koordinaciju o pozicijama koje se tiču EU.

Vjerujemo da samo umreženo partnerstvo i multisektorska saradnja mogu olakšati put i pozicionirati Bosnu i Hercegovinu kao podobnog kandidata na trasi evropskih standarda i vrijednosti.