Enter your keyword

post

Sukob interesa i imovinski kartoni

Sukob interesa i imovinski kartoni

Predstavnici Omladinskog centra Vermont i Centra za edukaciju i istraživanje (CER), su 27. oktobra u Sarajevu, uzeli učešće na konferenciji Sukob interesa i imovinski kartoni – dugoročna rješenja za zakonski i institucionalni okvir. U organizaciji Transparency International Bosne i Hercegovine konferencija je organizovana sa ciljem  predstavljanja preporuka za unapređenje i usklađivanje zakona o sukobu interesa, kao i prijedloga za uspostavljanje mehanizama kontrole nad imovinskim kartonima javnih zvaničnika.

Na Konferenciji su u okviru tri panela učestvovali predstavnici relevantnih institucija, kao što su Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije(APIK), Komisija za odlučivanje o sukobu interesa BiH, Centralna izborna komisija, Agencija za zaštitu ličnih podataka, te Centar za istraživačko novinarstvo. Pored navedenih u redovima učesnika našli su se i predstavnici parlamentarnih komisija i izvršne vlasti, predstavnika civilnog društva, medija te međunarodnih institucija i organizacija.

Diskutovalo se o trenutnim problemima i preprekama za osiguranje efikasnog nadzora nad sprovođenjem zakona, s posebnim naglaskom na potrebi jačanja nezavisnosti institucija, kako bi se omogućila objektivna i nepristrasna primjena zakona.

Četiri zakona o sukobu interesa koji ne regulišu ovu oblast na jedinstven način dovode izabrane zvaničnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnika u neravnopravan položaj, u zavisnosti od toga na kojem nivou vlasti obavljaju javnu funkciju. Poslednje izmjene predmetnog Zakona dovele su do dvogodišnje blokade u primjeni legislativena nivou BiH, dok je Brčko distrikt izmjenama Zakona nadležnost dao Izbornoj komisiji BD.

Svi prisutni složili su se u jednom: Izmjena zakonodavstva 2013. godine je korak unazad. Stoga je neophodno iz osnova reformisati zakonksi i institucionalni okvir i ponuditi rješenja koja će objektivno i nepristrasno osigurati implementaciju istih.

U tom kontekstu, uskladiti zakonski okvir i omogućitis provođenje od strane jednog tijela koje će biti nepolitičko i nezavisno (ojačati nadležnosti i kapacitete APIK-a), pooštriti sankcije i povećati raspon sankcija za sukob interesa, uvesti kontrolu tačnosti informacija dostavljenih u finansijskim izvještajima o imovinskom stanju, prilagoditi zakonski okvir kompleksnom uređenju i situaciji u zemlji, te omogućiti jedinstveno tumačenje i praksu, samo su neki od zaključaka sa ove nadasve konstruktivne aktivnosti.