Enter your keyword

post

Organizovan Info dan Programa Evropske unije Erasmus+

Organizovan Info dan Programa Evropske unije Erasmus+

Predstavnici Centra za edukaciju i istraživanje učestvovali su na info danu Programa Evropske unije „Erasmus +“ u organizaciji Gradske uprave Grada Bijeljina  u saradnji sa Nacionalnom “Erasmus +” kancelarijom, a na kojem su se svi učesnici bliže upoznali sa mogućnostima, koje nudi pomenuti program.

Cilj organizacije ovog Info dana je bio da se potencijalni aplikanti upoznaju sa uslovima koje moraju ispuniti da bi mogli kandidovati projekte na predstojeće pozive za projekte, te koje teme i vrste aktivnosti su prihvatljive za finansiranje.

Prezentacije su održali g-din Suad Muhibić, šef Nacionalne ERASMUS + kancelarije, Nena Marković, projektni službenik Nacionalne Erasmus+ kancelarije i Senada Sušić, menadžerka omladinskog rada, NVO PRONI Brčko.

Program Evropske unije “Erasmus +” za obrazovanje, nauku, mlade i sport za period 2014. – 2020. godine obuhvata sve evropske i međunarodne programe, mreže, platforme i inicijative EU u području obrazovanja, obuke, mladih i sporta. Namijenjen je učenicima, studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju na svim nivoima obrazovanja, mladima između 13 i 30 godina, pojedincima, osoblju i članovima organizacija koje rade sa mladima: sportskim radnicima, volonterima i sportistima.

Organizacija Info dana je nova aktivnost, koju je inicirala Gradska uprava – Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije, sa ciljem približavanja informacija i pružanja podrške partnerskim organizacijama kao što su nevladine organizacije, javne ustanove, obrazovne institucije i preduzeća, u dobijanju adekvatnih informacija o dostupnim EU fondovima, a sve u cilju unapređenja razvoja našeg Grada.

Info dan za EU program „ERASMUS +“ je treći info dan po redu koji Gradska uprava organizuje u saradnji sa relevantnim koordinatorima EU programa na nivou Republike Srpske i BiH.