Enter your keyword

post

Okrugli sto na temu “Nasilje u školama-uzrok, manifestacija, prevencija“

Okrugli sto na temu “Nasilje u školama-uzrok, manifestacija, prevencija“

Odjeljenje za društvene djelatnosti grada Bijeljina i Psihološko savjetovalište za mlade Univerziteta “Bijeljina”, organizovali su okrugli sto na temu: “Nasilje u školama-uzrok, manifestacija, prevencija“.Okrugli sto je održan u četvrtak, 15.10.2015. godine, sa početkom u 14 časova u Velikoj sali Gradske uprave Bijeljina. Cilj ovakvog okupljanja je bio razmjena mišljenja i iskustava o postojećoj problematici mlade populacije, kao i mogućnostima i načinu prevencije.

Imajući u vidu važnost ove teme i sve veću prisutnost različitih oblika nasilja u svakodnevnom životu mladih, preko 30 psihologa, pedagoga, socijalnih radnika i stručnih saradnika koji su uključeni u rad sa mladima, kao i predstavnika nadležnih institucija koje se bave maloljetničkom delikvencijom, uzelo je učešće na okruglom stolui na taj način dalo svoj doprinos prevenciji nasilja, zaštiti i unapređenju psihofizičkog razvoja mladih Bijeljine.

Na okruglom stolu bilo je reči o različitim oblicima nasilničkog ponašanja i njihovoj učestalosti u školama, mogućim uzrocima, ali i o preduzetim mjerama u tretiranju nasilničkog ponašanja, kao i mogućem načinu preventivnog djelovanja u cilju sprečavanja nasilničkog ponašanja među mladima.