Enter your keyword

post

Održan seminar o nasilju u školama

Održan seminar o nasilju u školama

U ponedeljak, 14.12.2015. godine,  predstavnici Centra za edukaciju i istraživanje (CER) učestvovali su na semimaru u organizaciji Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Bijeljina i Psihološkog savjetovališta za mlade Univerziteta „Bijeljina“ koji se održao na Univerzitetu „Bijeljina“, a tema seminara je bila „Nasilje u školama – uzrok, manifestacija, prevencija“.

Preko 50 učesnika seminara, psihologa, pedagoga, socijalnih radnika, nastavnika i stručnih saradnika koji su uključeni u rad sa mladima, kao i predstavnici nadležnih institucija koje se bave maloljetničkom delikvencijom, imalo je priliku da unaprijedi znanja o ovoj temi, ali i dobije korisne smjernice za rad sa mladima u situacijama nasilničkog ponašanja.

Cilj održavanja ovog skupa bio je ukazati, kroz teorijska i praktična iskustva, na različite oblike nasilja u školama, djelovanje u situacijama nasilničkog ponašanja, kao i na načine njegovog prevazilaženja.

Nakon uvodnih riječi direktora Univerziteta “Bijeljina”, mr Bore Krstića i predstavnika Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Bijeljina, Dragorada Vasića, učesnici su imali priliku da vide kratku prezentaciju dosadašnjih aktivnosti Psihološkog savjetovališta na polju prevencije nasilja. Zatim je uslijedilo interaktivno predavanje na temu “Medijacija u školi – jedan model vaspitnog rada“, prof. Slađane Anđelković i Maje Vračar, a potom i predavanja „Pogled iza“, Slađane Trifunović, dipl.psihologa, transakcionog analitičara-savjetnika i „Zaštita djece u krivičnom postupku“, Dubravke Lukač, psihologa u policiji Brčko distrikta. Završetak seminara obilježila je psihodramska radionica “Forum teatar nasilja”, Jelene Jovanović, psihodramskog terapeuta, nakon koje su učesnicima podjeljene potvrde o učešću, uz želju za češćim susretima.

Veliki broj učesnika, kao i pozitivne kritike, potvrđuju značaj ovakvih okupljanja, jer u velikoj mjeri daju doprinos prevenciji nasilja, zaštiti i unapređenju psihofizičkog razvoja mladih.