Enter your keyword

post

Konkurs za kulturne programe nacionalnih manjina u RS

Konkurs za kulturne programe nacionalnih manjina u RS

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je Javni konkurs za sufinansiranje kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u Republici Srpskoj za 2016. godinu, za šta je budžetom planirano 30.000 maraka.

Javni konkurs se raspisuje za projekte koji afirmišu kulturu i kulturnu raznolikost putem očuvanja, zaštite i prezentacije kulturnog nasljeđa nacionalnih manjina, te istraživačke, edukativne i projekte koji su namijenjeni djeci i mladima, a radi očuvanja kulture nacionalnih manjina.
Pravo podnošenja prijave na Javni konkurs imaju udruženja nacionalnih manjina registrovana na lokalnom nivou u Republici Srpskoj i udruženja nacionalnih manjina od posebnog značaja za Republiku Srpsku.
Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u Republici Srpskoj za 2016. godini dostupan je na portalu Vlade Republike Srpske – na stranici Ministarstva prosvjete i kulture.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

DOKUMENTA