Enter your keyword

post

INFO dan EU programa “ERASMUS+”

INFO dan EU programa “ERASMUS+”

18.05.2016. godine u velikoj sali Gradske uprave Grada Bijeljina sa početkom u 10:00 časova održaće se INFO dan EU programa “ERASMUS +” na kom će se učesnici upoznati sa  sa mogućnostima koje nudi program “Erasmus +” sa fokusom na uključivanje mladih u proces evropskih integracija.
Cilj organizacije ovog Info dana je da se potencijalni aplikanti upoznaju sa uslovima, koje moraju ispuniti da bi mogli kandidovati projekte na predstojeće pozive za projekte te koje teme i vrste aktivnosti su prihvatljive za finansiranje.

Program Evropske unije “Erasmus +” za obrazovanje, obuku, mlade i sport za period 2014. – 2020. godine obuhvata sve evropske i međunarodne programe, mreže, platforme i inicijative EU u području obrazovanja, obuke, mladih i sporta.Namijenjen je učenicima, studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju na svim nivoima obrazovanja, mladima između 13 i 30 godina, pojedincima, osoblju i članovima organizacija koje rade sa mladima: sportskim radnicima, volonterima i sportistima.

Prezentaciju će držati:
– Suad Muhibić, šef Nacionalne Erasmus + kancelarije;
– Nena Marković, projektni oficir Nacionalne Erasmus+ kancelarije;
– Edin Atlić, EU INFO Centar;
– Senada Sušić, menadžerka omladinskog rada -PRONI Brčko
 
Molimo Vas da prijavni obrazac popunite i posaljete najkasnije do 16.05.2016. godine do16:00 časova na sljedeće adrese: ivana.jovovic@gradbijeljina.org i ruzica.stajic@gradbijeljina.org

DOWNLOAD