Enter your keyword

post

Donjeta odluka o osnivanju udruženja građana “CER”

Donjeta odluka o osnivanju udruženja građana “CER”

U skladu sa odredbama članova 9. 10. i 11. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 52/01 i 42/05), na sjednici Skupštine Udruženja građana “Center for Education and Reserach”, Bijeljina, održanoj 08.07.2014. godine usvojena je odluka o osnivanju Udruženju građana “Center for Education and Research”.

Udruženje građana «Center for Education and Research » sa sjedištem u Bijeljini se osniva kao dobrovoljno, multietničko, samostalno, nepolitičko, nestranačko, društveno i edukativno udruženje u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske.

Osnovni ciljevi Udruženja su:
• doprinošenje boljoj informisanosti mladih,
• staranje o unapređenju obrazovanja mladih,
• afirmacija mladih ljudi njihovim angažovanjem u društvu,
• staranje o poboljšanju položaja mladih,
• bolje i brže zapošljavanje mladih,
• zaštita i poštovanje prava djece i omladine,
• pružanje pomoći mladima svih kategorija (školska, studentska itd.)
• preventivna zdravstvena i psihosocijalna zaštita,
• humanitarni rad,
• razvijanje i njegovanje tradicija istorije i kulture,
• kulturno i umjetničko prosvjećivanje i angažovanje mladih,
• saradnja sa drugim kako domaćim tako i međunarodnim udruženjima i organizacijama
• stvaranje opservatorija – istraživačkog centra za položaj i prava djeteta