Enter your keyword

post

CFH poziv za drugu rundu grantova

CFH poziv za drugu rundu grantova

“Conservation, Food and Health (CFH)” fondacija otvorila je poziv za dostavljanje koncept papira za drugu rundu grantova za organizacije civilnog društva iz zemalja u razvoju koje rade na jačanju profesionalnog razvoja u području zaštite, poljoprivrede, zdravstva i razvoju kapaciteta lokalnih organizacija.

Rok za podnošenje je 1.07.2016. godine


Kriterijumi prihvatljivosti:

Fondacija će podržati: Nevladine organizacije (NVO), neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, organizacije lokalnih zajednica, fakultete, univerzitete i akademske institucije.Fondacija ne podržava preduzeća, vladine agencije, humanitarne organizacije za pomoć ili crkve.

Kako se prijaviti
Proces prijavljivanja sastoji se od dvije faze:
  1. Sažetak projekta
  2. Kompletni prijedlozi

Kandidati prvo mora podnijeti sažetke projekata a nakon toga odabrani kandidati će biti pozvani da dostave kompletne prijedloge.


Sve informacije i prijavljivanje je na engleskom jeziku!


Više informacija na sljedećm linku: