Enter your keyword

post

CER ponovo učestvuje u Školi političkih studija Savjeta Evrope

CER ponovo učestvuje u Školi političkih studija Savjeta Evrope

Kao još jedan rezultat dobre saradnje sa Omladinski centar Vermont, CER ponovo učestvuje u “Školi za političke studije” koju organizuje Savjeta Evrope u Bosni i Hercegovini.

Ova škola obuhvata “Seminar za akreditovane izborne posmatrače iz civilnog društva o Evropskim normama u izbornim procesima”.

Seminar će se održati od 20. do 23. avgusta 2014. godine u Neumu, a ispred CER-a će prisustvovati Sladjana Sikiraš i Maja Arsenović iz Bijeljine.