Enter your keyword

post

CER u organizaciji naučnog skupa ”NAUКA I NASTAVA DANAS”

CER u organizaciji naučnog skupa ”NAUКA I NASTAVA DANAS”

Pedagoški fakultet u Bijeljini, a u saradnji sa Centrom za edukaciju i istraživanje, organizovao je danas X naučni skup sa međunarodnim učešćem “Nauka i nastava danas” na kojem će biti predstavljeno 60 naučnih radova.

“Stavljamo Pedagoški fakultet u fokus i mi treba da budemo nosioci nauke i struke u oblasti pedagogije, predškolskog obrazovanja i obrazovanja učitelja i nastavnika, da i ovakvim skupovima pravimo neke pomake i smjernice u ovim oblastima”, rekao je dekan Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Dalibor Stević.

On je naveo da je jubilarni naučni skup okupio stručnjake sa fakulteta u Srbiji, Republici Srpskoj i BiH, predstavnike predškolskih ustanova, osnovnih škola i drugih institucija i organizacija koje se bave srodnim aktivnostima, a novina je učešće predstavnika dva fakulteta koji se bave tematikom razvoja djece sa posebnim potrebama.

“Uloga naše visokoškolske ustanove koja se bavi školovanjem vaspitača, učitelja i nastavnika je i da pravimo korekcije i pozdravljamo svaku inicijativu i htijenje da se nešto mijenja i unapređuje, ali i da budemo oprezni i pratimo stvarne potrebe u našem društvu”, istakao je Stević.

Dekan Pedagoškog fakulteta je pohvalio saradnju sa resornim ministarstvima u Republici Srpskoj u ovoj oblasti, ističući da se uvaže smjernice struke.

“Кao što je razvoj djeteta različit, tako svako vrijeme nosi neke svoje izazove i tako i mi treba da reagujemo kao društvo”, ocijenio je Stević i najavio da će i zaključci sa naučnog skupa biti smjernica za buduće djelovanje u ovoj oblasti.

Nakon svečanog otvaranja naučnog skupa i plenarnog izlaganja rad će biti organizovan u sedam sekcija po oblastima, muzike i sporta, pedagogije i psihologije, predškolskog obrazovanja i razredne nastave.