Enter your keyword

Aktivnosti

Donjeta odluka o osnivanju udruženja građana “CER”

Donjeta odluka o osnivanju udruženja građana “CER”

U skladu sa odredbama članova 9. 10. i 11. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 52/01 i 42/05), na sjednici Skupštine Udruženja građana “Center for Education and Reserach”, Bijeljina, održanoj 08.07.2014. godine usvojena je odluka o osnivanju Udruženju građana “Center for Education and Research”. Udruženje građana «Center for Education […]