Enter your keyword

Zapisnik sa osnivačke skupštine

ZAPISNIK

 

Osnivački odbor udruženja __________ (naziv) u sastavu __________ (imena članova osnivačkog odbora), svi iz __________ (mjesto), sazvao je osnivačku skupštinu na dan __.__.____ (datum) u __________ (mjesto), s početkom u __ časova.

 

Skupština je održana u prostorijama __________, __________ (adresa), __________ (mjesto). Prisutni su se jednoglasno saglasili da skupštinom rukovodi osnivački odbor u već navedenom sastavu.

 

Skupština je usvojila sljedeći dnevni red:

 

  • Uvodna riječ __________ (ime).
  • Ciljevi i djelatnost udruženja.
  • Nacrt odluke o osnivanju udruženja i nacrt statuta udruženja, diskusija i usvajanje.
  • Usvajanje odluka o izboru upravnog odbora i lica ovlaštenog za zastupanje udruženja.

 

Uvodni govor je održao __________ (ime).

 

Potom je __________ (ime) izložio ciljeve i djelatnost udruženja, a __________ (ime) je upoznao prisutne sa osnovnim elementima budućeg statuta udruženja, koji je u kraćoj raspravi djelimično izmjenjen i dopunjen.

 

Pošto je osnivačkoj skupštini prisustvovalo ukupno ___ lica, od kojih je ___ prihvatilo statut, skupština je donijela odluku o osnivanju udruženja.

 

Konstatuje se da je osnovano udruženje pod nazivom __________, sa sjedištem u __________.

 

Skupština je potom izabrala predsjednika skupštine, zamjenika predsjednika skupštine, te predsjednika, zamjenika predsjednika i članove upravnog odbora, i to:

 

Predsjednik organizacije__________. Predsjednik skupštine__________ (ime). Zamjenik predsjednika skupštine __________. Predsjednik upravnog odbora __________.

 

Zamjenik predsjednika upravnog odbora __________. Članovi upravnog odbora __________.

 

Predsjednik nadzornog odbora __________. Članovi nadzornog odbora __________.

 

U ime udruženja ovlašten je __________ (ime) da podnese prijavu i prateću dokumentaciju za registraciju udruženja kod nadležnog organa. (Ova aktivnost nije potrebna ako su osnivači odlučili da ne vrše sudsku registraciju udruženja).
Za privremeno sjedište udruženja određene su prostorije u ulici __________ u __________ (mjesto). Skupština je zaključena u __ časova.

 

Zapisničar

__________________

 

Predsjedavajući

__________________

 

Ovjerači zapisnika

__________________