Enter your keyword

Zahtjev za izradu pečata

 

UDRUŽENJE ________________________ (naziv)
____________________________ (adresa)
PEČATOREZNICA

____________________

 

PREDMET: Zahtjev za izradu pečata

 

Udruženje __________ je registrovano Rješenjem br._____ od __.__.____. godine, od strane __________ (naziv organa kod kojeg je organizacija registrovana).

Zbog obavljanja statutarne djelatnosti udruženja, molimo da nam izradite pečat udruženja.

Pečat treba da bude __________ (četvrtastog ili okruglog) oblika, promjera ___ mm i na njemu treba da piše:

__________, na ___ (jedan ili više službenih jezika u Bosni i Hercegovini), kako je navedeno u Statutu udruženja.

U prilogu vam dostavljamo ovjerenu kopiju rješenja o registraciji našeg udruženja.

S poštovanjem,

 

U __________

Datum __.__.____.

_______________________

(potpis ovlaštenog lica)