Enter your keyword

Odluka

 

 

DANA,__.__.____.GOD
SKUPŠTINA
_______________________________________
(Puni naziv nevladine organizacije)

 

 

 

Na godišnjoj sjednici koja je održana 20. januara 2015. godine, a na osnovu svojih ovlaštenja Skupština ________________________________________________ (Puni naziv organizacije) donosi jednoglasnu

 

ODLUKU

 

 

O usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu __________ (puni naziv organizacije) za 2014. godinu.

Nije bilo primjedbi ni sugestija na podneseni izvještaj, a za isti je glasalo svih 11 prisutnih članova Skupštine. Skupštini nije prisustvovao 1 član.

 

 

 

Predsjednik skupštine

___________________
(ime i prezime)